img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN HAZİRAN AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Haziran ayında dış ticaret açığı %9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında %66,1 iken, 2017 Haziran ayında %68,7’ye yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %4,12 artarak 148 milyar 398 milyon dolar, ithalat yaklaşık %4,36 artarak 207 milyar 283 milyon dolar olmuştur.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %5,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %35,1 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı %28,2 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %31,2 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Haziran ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %40,4 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı %35,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %10,6’dır.

İlimizde 2017 yılı Haziran ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %15,5 artarak 60.298.138 dolar, ithalat % 13 azalarak 19.467.525 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 633.042.069 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 2,49 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 245.585.535 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 9,61 azaldığı görülmektedir.

Haziran ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,18’ini yüksek teknolojili ürünler, %41,37’sini orta yüksek teknoloji ürünler, %28,15’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %30,29’unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %0,14’ünü yüksek teknolojili ürünler, %40,36’sını orta yüksek teknolojili ürünler, %42,82’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %16,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 5.574.284 dolar, ikinci sırada İspanya 4.371.937 dolar, üçüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3.267.397 dolar, dördüncü sırada ABD 3.125.006 dolar ve beşinci sırada Almanya 2.984.781 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 98 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Haziran ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 18.949.403 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.439.840 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 8.392.884 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.694.645 dolar ve beşinci sırada ise Tekstil ürünleri 3.473.492 dolar ile yer almaktadır.