img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN MAYIS AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat %21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Mayıs ayında dış ticaret açığı %43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında %70,4 iken, 2017 Mayıs ayında %65,1’e düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %3,92 artarak 148 milyar 123 milyon dolar, ithalat yaklaşık %4,51 artarak 207 milyar 582 milyon dolar olmuştur.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %5,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %34,3, orta düşük teknoloji ürünlerin payı %27,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %31,9 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %40,3, orta düşük teknolojili ürünlerin payı %35,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %10,9’dur.

İlimizde 2017 yılı Mayıs ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %1,6 artarak 56.283.324 dolar, ithalat % 3 azalarak 20.649.211 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 626.126.722 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.799.905 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 1,35 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.752.587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 248.568.442 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 8,53 azaldığı görülmektedir.

Mayıs ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,05’ini yüksek teknolojili ürünler, %41,96’sını orta yüksek teknoloji ürünler, %27,6’sını orta düşük teknolojili ürünler ve %30,39’unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %0,06’sını yüksek teknolojili ürünler, %45,16’sını orta yüksek teknolojili ürünler, %36,98’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %17,8’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 5.052.943 dolar, ikinci sırada ABD 4.234.699 dolar, üçüncü sırada Almanya 3.641.500 dolar, dördüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3.636.166 dolar ve beşinci sırada Romanya 3.157.361 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 102 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Mayıs ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 17.000.904 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.000.362 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 9.752.233 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.733.532 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3.770.886 dolar ile yer almaktadır.