img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN NİSAN AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalat %9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Nisan ayında dış ticaret açığı %16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Nisan ayında %73,8 iken, 2017 Nisan ayında %72,2’ye düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %2,84 artarak 146 milyar 585 milyon dolar, ithalat yaklaşık %2,63 artarak 203 milyar 835 milyon dolar olmuştur.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %33,6, orta düşük teknoloji ürünlerin payı %29,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %33,6 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %42,8, orta düşük teknolojili ürünlerin payı %30,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %11,2’dir.

İlimizde 2017 yılı Nisan ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %4,07 azalarak 56.229.071 dolar, ithalat % 7,54 azalarak 22.277.055 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 625.330.914 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.799.905 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 1,22 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.752.587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 249.198.905 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 8,30 azaldığı görülmektedir.

Nisan ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,14’ünü yüksek teknolojili ürünler, %40,71’ini orta yüksek teknoloji ürünler, %27,05’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %32,10’unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %0,12’sini yüksek teknolojili ürünler, %47,77’sini orta yüksek teknolojili ürünler, %38,97’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %13,14’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 5.150.503 dolar, ikinci sırada Almanya 3.894.434 dolar, üçüncü sırada ABD 3.822.329 dolar, dördüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3.012.261 dolar ve beşinci sırada İspanya 2.617.879 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 97 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Nisan ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 15.999.358 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.081.624 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 10.903.779 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.933.220 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3.368.660 dolar ile yer almaktadır.