img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN MART AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Mart ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında %71,8 iken, 2017 Mart ayında %76,3’e yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %2,24 artarak 145 milyar 741 milyon dolar, ithalat yaklaşık %1,81 artarak 202 milyar 215 milyon dolar olmuştur.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %33,9, orta düşük teknoloji ürünlerin payı %30 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %33 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %42,2, orta düşük teknolojili ürünlerin payı %31,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %12,4’dür.

İlimizde 2017 yılı Mart ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %10,9 artarak 62.496.879 dolar, ithalat % 21,7 azalarak 25.895.666 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 627.847.861 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.824.181 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 1,62 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.752.587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 251.015.921 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 7,63 azaldığı görülmektedir.

Mart ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,08’ini yüksek teknolojili ürünler, %35,37’sini orta yüksek teknoloji ürünler, %29,02’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %35,53’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %0,15’ini yüksek teknolojili ürünler, %44,10’unu orta yüksek teknolojili ürünler, %37,37’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %18,37’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada ABD 6.230.103 dolar, ikinci sırada İtalya 4.029.051 dolar, üçüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3.837.865 dolar, dördüncü sırada Almanya 3.123.645 dolar ve beşinci sırada Çin 2.913.009 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 94 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Mart ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16.929.040 dolar, ikinci sırada Gıda ürünleri ve içecek 13.109.906 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12.366.716 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.240.465 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 4.127.379 dolar ile yer almaktadır.

Mehmet Yunus ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkanı