img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN ŞUBAT AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Şubat ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolar, ithalat %1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Şubat ayında dış ticaret açığı %15 artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Şubat ayında %79,4 iken, 2017 Şubat ayında %76,7’ye düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %1,03 artarak 144 milyar 020 milyon dolar, ithalat yaklaşık %1,20 artarak 200 milyar 991 milyon dolar olmuştur.

Ayrıca zincirlenmiş hacim endeksiyle ülkemiz ekonomisinde büyüme 2016 yılında %2,9 oranında gerçekleşmiştir.

İlimizde 2017 yılı Şubat ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %1,89 azalarak 46.419.234 dolar, ithalat % 32,55 azalarak 13.893.237 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 621.699.842 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.824.181 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 0,63 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.752.617 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 258.185.930 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 4,99 azaldığı görülmektedir.

2017 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 3.914.529 dolar, ikinci sırada Çek Cumhuriyeti 3.664.874 dolar, üçüncü sırada ABD 3.017.587 dolar, dördüncü sırada Almanya 2.040.624 dolar ve beşinci sırada Fransa 1.992.666 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 98 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Şubat ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 12.783.981 dolar, ikinci sırada Gıda ürünleri ve içecek 8.849.047 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 8.574.347 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 4.526.019 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3.757.222 dolar ile yer almaktadır.