Tır Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

Sayın Üyemiz,

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmektedir. 
Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bu kapsamda, aday firmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile Odamıza iletebilecektir. Odanıza iletilen başvuru ise https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Girisadresinden görüntülenebilecek ve alınan başvuru sonuçlanmasını müteakip TOBB’ a elektronik ortamda iletilebilecektir.


Bilgilerinize sunarız.