RUSYA EYLEM PLANI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 Milyar ABD Dolarına çıkarılması hedefi doğrultusunda, Bakanlık tarafından 2018-2023 yıllarını kapsayan bir Eylem Planı önerisi hazırlandığı ve konuya ilişkin görüş ve önerilerin iletilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda başlıkları sıralanan Eylem Planı önerisine ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere 15 Şubat 2018 tarihine kadar (E-posta: info@ayso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.


Bilgilerinize sunulur.