TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş ve önerilerin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Bakanlığın Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar/Taslaklar bölümünden erişim sağlanabilen Yönetmelik Taslağına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere 11 Ocak 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: husnu.yaman@ayso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.