YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hacim Dönüştürme Cihazları Muayene Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yer alan söz konusu taslağa ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere, 26 Ocak 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: husnu.yaman@ayso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.