EKONOMİ BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI REHBERİ

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ekonomi Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu ihracat, yatırım ve hizmetler sektörü destekleri hakkındaki en güncel bilgilerin ve ilgili birimlerin irtibat bilgilerinin Ekonomi Bakanlığı web portalı ana sayfasının “Destekler” bölümüne ilave edilerek elektronik erişime açıldığı bildirilmektedir. https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Destek/Devlet%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Rehberi/Devlet%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Rehberi.pdf?lve linkinden ulaşabilirsiniz.