2018-2019 HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELER LİSTESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde ihdas edilen ve Birliklerinin de üyesi olduğu “Pazara Giriş Komitesi”nde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılacağı hedef ve öncelikli ülkelerin periyodik olarak belirlendiği, ihracat politikası araçları başta olmak üzere pazara giriş enstrümanları ile anılan pazarlara odaklanıldığı ve destek mekanizmalarında söz konusu pazarlara yönelik artırımlı desteklerden faydalanılmasının mümkün olduğu vurgulanmaktadır.

Yazıda ayrıca, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2018-2019 dönemi hedef ve öncelikli ülkeler listesinin belirlenmesi çalışmalarına başlandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 2018-2019 dönemi hedef ve öncelikli ülke olabileceği önerilen ülkelerin mümkünse gerekçeleri ile birlikte, TOBB’a iletilmek üzere, 27 Aralık 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Raporlama Müdürlüğü’ne info@ayso.org.tr gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.