Hazır Yemek ve Ekmek Üretimi Kapasite Raporu Kriter Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Grup 3113 Sebze ve Meyve İşleme Sanayi içinde yer alan “Hazır Yemek” ve Grup 3117 İşlenmiş Unlu Ürünler içinde yer alan “Ekmek Üretimi” ile ilgili kriter değişikliği taslaklarının https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterTaslaklari.php adresinde görüşlere açıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu taslaklar hakkındaki görüşlerin TOBB’a iletilmek üzere 13.12.2017 tarihine kadar info@ayso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.