Taslak Ulusal Meslek Standardı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan yazıya atfen, İTO tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği kapsamında, Değerli Taş Uzmanı mesleğinde taslak ulusal yeterlilik hazırlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu taslağa, https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2600&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilmekte olup taslağa ilişkin görüşlerinizin, belirtilen internet sitesinde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”nu doldurmak suretiyle Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.