Taslak Ulusal Yeterlilik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği’nden (AKÜDER) alınan yazıya atfen, AKÜDER tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği kapsamında, Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi mesleğinde taslak ulusal yeterlilik hazırlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu taslağa, http://www.akuder.org.tr/haber.php?i=32 adresinden ulaşılabilmekte olup taslağa ilişkin görüşlerinizin, belirtilen internet sitesinde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”nu doldurmak suretiyle Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.