Aerosol Kaplar Yönetmeliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Aerosol Kapları Yönetmelik taslağının https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin yine aynı sitede yer alan değerlendirme formunun doldurulması suretiyle TOBB’ a iletilmek üzere Odamıza (ticaret@aso.org.tr) 19.12.2017 tarihine kadar gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.