Asansör Yönetmeliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak Birliklerine iletilen Asansör Yönetmeliği Taslağı ve eklerinin www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yayınlandığı belirtilmekte ve Taslak hakkında görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, Asansör Yönetmeliği Taslağı hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin, TOBB’a gönderilmesini teminen anılan adreste bulunan formatta, excel veya word olarak Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.