Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Ancak, yönetmeliğin uygulanmasına konu olan hassas ve az hassas su alanlarının belirlenmemiş olması nedeniyle uygulamaya geçilemediği ifade edilmektedir.

Aynı ilgi yazıda; Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yakın zamanda, “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi”nin tamamlandığı, sonucunda ülke genelinde hassas ve az hassas su alanlarının belirlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu hassas ve az hassas su alanlarına yönetmelik ekinde yer verebilmek ve bu alanlardaki uygulamaları düzenlemek amacıyla “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlık tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu taslak ve karşılaştırma cetveli, TOBB http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Üyelerimizin taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 23.11.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamıza elektronik ortamda (e-posta: ticaret@aso.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.