İran'dan Yapılan İthalatta Tasdik Uygulaması

Sayın Üyemiz;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen yazıya atfen, TOBB'dan Odamıza gönderilen bilgilendirmede, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için konsolosluk şartının, 17 Ekim 2017 itibariyle karşılıklı olarak kaldırıldığı bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.