İran ile İlgili 2231 sayılı BMGK Kararının Uygulanması Hk

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 13.10.2017 tarihli ve 0441/15651 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 2231 (2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması amacıyla görevlendirilen Kolaylaştırıcının, BM nezdindeki Daimi Temsilciliğimize ilettiği Notaya atfen, anılan kararın B Eki'nin 2. Paragrafı uyarınca, İran'a tedariki, satışı ve/veya transferi BMGK'nın onayıyla gerçekleştirilmesi mümkün olan madde, malzeme, teçhizat, ürün ve teknoloji listesinin 1 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla güncellendiği, bu çerçevede "INFCIRC/254/REv.12/Part 1" listesinin yerine "INFCIRC/254/REv.13/Part 1" listesinin, "INFCIRC/254/REv.9/Part 2" listesinin yerine ise "INFCIRC/254/REv.10/Part 2" listesinin geçerli olacağı ve listeler dahil satın alma/tedarik kanalıyla ilgili bilgilere https://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.