COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ´lerin Rekabet Edebilirliği Programı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Başkanlığı, COSME - Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Smail and Medium-sized Enterprises)- ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda; ulusal katkı payının ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturma, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilmiştir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerinin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği  Bakanlığı  koordinatörlüğündeki IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılmakta ve bu çerçevede "COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları  En  Üst  Seviyeye  Çıkarabilmek  için  Koordinasyon  Kapasitesinin  Artırılması" projesi KOSGEB Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu proje, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki açılış konferansı ile başlamış olup, ekli tablodaki takvimde belirtildiği şekilde, ulusal düzeyde katılımlı 4 tematik eğitim ile devam edecektir. Bu eğitimlere ilimizde bulunan ve KOSGEB Başkanlığının hedef kitlesi olan KOBİ'lerin katılım sağlaması büyük önem arz etmektedir. İlgili eğitimlere kayıtlar cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgilerinize sunarız.