Rusya ile Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan İlgi kayıtlı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup, bahse konu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Konuya ilişkin görüşlerinizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere 26 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar info@ayso.org.tr adresine iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.