SGK Ertelenen Sigorta Prim Ödemeleri

Sayın Üyemiz,

İşverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetinin azaltılması gayesiyle asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimiz için 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi kapsamında;

*2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,

*2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım,

*2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık

ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerini süresinde ödenmiş sayılacaktır.

İşverenlerce bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edebilmeleri için;

2016/Aralık dönemine ait ertelenmiş borç tutarlarının 2017/Eylül ayına ait cari dönem borcu ve diğer yapılandırma taksitleri ile birlikte 31.10.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle sunulur.