Bobi FRS Tanıtım Toplantısı

Sayın Üyemiz,

İhtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal tabloların düzenlenmesi amacıyla “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu standart bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmeler tarafından 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

Bu kapsamda; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda (Kuşpınar Mahallesi, 1282 Sokak N.3 Pamukkale/Denizli) ve 12 Ekim 2017 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesinde (Atatürk Kültür Merkezi B Salonu Kötekli/Muğla) BOBİ FRS tanıtım toplantıları gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız