7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmalarda Peşin Ödeme Süresinin Uzatılması ve Ertelenen Sigorta Prim Ödemeleri

Sayın Üyemiz;
SGK borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlar için ödeme süresi www.sgk.gov.tradresinde yayınlanan duyuru ile 02 Ekim 2017 tarihine kadar( bu tarih dahil ) uzatılmış olup ; kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, 6183 sayılı kanun 51.maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaklardır.
Bunun yanı sıra;
5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında;
2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,
2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını, 2017 yılı Kasım,
2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık
ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerini süresinde ödemiş sayılacaktır.
2016/Aralık dönemine ait ertelenmiş borç tutarlarının 2017/Eylül ayına ait cari dönem borcu ile birlikte 2017/Ekim ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşverenler bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

Bilgilerinize önemle sunulur.