Yönetmelik Taslağı Görüş Bildirme

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için hazırlanan “Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan söz konusu taslak hakkında olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” doldurularak 22 Eylül 2017 tarihine kadar kobi@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,