Yönetmelik Taslağı Görüş Bildirme

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan söz konusu taslak hakkında olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” doldurularak 22 Eylül 2017 tarihine kadar kobi@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,