İklim Değişikliği Teknik Destek Projesi Uygulama Örnekleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan yazıya atfen, “Türkiye’de İklim Değişikliğine Bağlı Gelişen Afet Risklerinin azaltılması için Kapasite Geliştirilmesi” Projesine Teknik Destek Projesi’nin 7 Şubat 2017 tarihinde başladığı hatırlatılmaktadır.

Yazıda aynı zamanda, bahse konu proje kapsamında hazırlanacak raporların bir tanesinin de “İyi Uygulama Örnekler” olduğu, bu çerçevede örnek olarak “İyi Uygulama Örnek Bilgi Formu” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan “İyi Uygulama Örnek Bilgi Formu” kullanılarak hazırlanacak olan İyi Uygulama Örneklerinin, en geç 02.10.2017 günü mesai bitimine kadar hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine e-posta ile ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,