İRAN MENŞELİ İTHALATTA İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ ARANMASINA İLİŞKİN NOT HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmekte olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu bilgi notunun ilişikte bir örneği bilgilerinize sunulmaktadır.