Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 2017 Eylül ayı sonunda Mısır tarafı ile Cenevre’de gayri resmi bir danışma toplantısı gerçekleştirileceği belirtilerek, hâlihazırda anılan sisteme başvurusunu tamamlamasına rağmen başvurusu onaylanmayan firmaların güncel durumları ile ilgili bilgi istenmektedir.

Bu çerçevede, mevcut durumda başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte sisteme henüz kayıt yaptıramamış Odamız üyesi firmaların TOBB’a iletilmesini teminen, ekte sunulan formun doldurularak 22.09.2017 tarihine kadar Odamıza (ticaret@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,