Taslak Ulusal Yeterlilik Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iletilen, Trakya Cam Sanayii A.Ş. 18.08.2017 tarihli yazısına atfen; Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

Cam Kesim Elemanı – seviye 3

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı- seviye 4

Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elamanı- seviye 3

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı- seviye 4

Endüstriyel cam ısıl işlem elemanı- seviye 4

mesleklerinde taslak ulusal yeterliliklerin hazırlandığı bilgisi verilmektedir. Söz konusu taslağa http://www.sisecamduzcam.com/tr/basin-odasi/basin-bultenleri/endustriyel-cam-ulusl-meslek-standartlari-kapsaminda-hazirlanan-mesleki-yeterlilikler-gorus-surecinde adresinden ulaşabileceğiniz ve görüşlerinizi iletebileceğiniz ifade edilmektedir.

Bahse konu taslak standartlar incelendikten sonra sunmak istediğiniz görüşlerinizi yukarıdaki internet sitesinde yer alan ilgili Görüş ve Değerlendirme Formunu doldurmak suretiyle en geç 29 Eylül 2017 tarihine kadar göndermeniz gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.