Türkiye'de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket hk.

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde kurulan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Dairesi, ülke kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişimleri takip ederek gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirmesini sağlamaktadır. Görev alanları arasında; bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını belirlemek ve yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde programlar geliştirmek ve uygulamasını koordine etmek yer almaktadır.

 Belirtilen bu görevler kapsamında yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışmasının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

 Bu çalışmanın bir bileşeni olarak hazırlanan "Türkiye'de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket" içeriğinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin becerilerin belirlenmesine ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda gelen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilecektir.,

 Aşağıdaki anketi 25 Eylül 2017 tarihine kadar doldurmanızı rica ederiz.

http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr Ankete ulaşmak için tıklayınız.