İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemeler Hk.

Sayın Üyemiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıda, ihraç edilen ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Temmuz ayında 7 adet bildirim alındığı, belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap malzemeler olduğu ifade edilmektedir.  

Yazıda söz edilen ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik ‘’ hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alanda imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz tarafından menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için  ihracatçıların azami itina göstermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.