Saha Yönetim ve İşletme Sertifikası Hk.

Sayın Üyemiz,

Maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 'Maden Atıkları Yönetmeliği' 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarih itibariyle maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  

Yine 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi’ne maden işletmelerinde görev yapan personelin katılma zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.  Maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler ile ilgili eğitimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Maden Atıkları Yönetmeliği' kapsamında ayrıca düzenlenecektir.