Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı

İlgi: T.C. KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 28.07.2017 tarihli ve 60014838-744.05.01.20-E.10808 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde kabul edilmiş olan Avrupa Küçük işletmeler Yasası'nın (Smnll Business Act for Europe - SBA)  uygulanması sürecinde, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yasa'da bulunan 10 (on) prensibin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu ''Ulusal Koordinatör" olarak görevlendirilmiştir. Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından, KOBİ'lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması amacıyla, "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri" hakkındaki 05 Haziran 2011 tarih ve 2011/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'na ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (EC). Avrupa Eğitim Vakti (ETF), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik  Eğitim  Merkezi  (SEECEL),  Avrupa  Kalkınma  ve  İmar Bankası (EBRD) ve projeye dahil olan ülkeler ile  işbirliği  içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, SBA süreci ile ilişkili paydaş kuruluşlarımızdan olan ETF tarafından ''A Call for Good Practise: In Training for Internationalization of SMEs" başlıklı KOBİ'lerin uluslararasılaşmasına yönelik iyi uygulamalar  geliştiren  eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarının, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STK'ların, danışmanlık kuruluşlarının vb. başvurabileceği bir çağrı  duyurusuna  çıkılmıştır. Söz konusu çağrının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017'dir. Çağrıya ilişkin bilgilere ve başvuru klavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektcdir: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice_in_training_for_internationalisation_of_SMES_EN

20 Eylül 2017 tarihinde çağrı ile ilgili gerçekleştirilecek olan webinara katılım sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar https://register.gotowebinar.com/register/8070014409786804738 linkinden kayıt işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.