7033 Sayılı Kanun Hk. Diğer Mevzuat İşleri

Sayın Üyemiz;

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanının oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmektedir.

Kanunun, haftasonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik üretiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74.maddelerinin incelenmesini teminen tam metni yazımız altında siz üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur.

Üyelerimize duyurulur.