Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.07.2017 tarih ve 11706 sayılı yazısına konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısında; Avrupa Birliği’nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in (KKDİK Yönetmeliği) 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımladığı ifade edilmiştir.

Yukarda bahse konu yazıda, KKDİK Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik’in 23 Haziran 2017 tarihinde kalktığı belirtilmektedir. Ayrıca, “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik”’in 23 Aralık 2017 tarihinde ve “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’in de 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacağı hatırlatılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.