Dubai Uluslararası En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri

TOBB’dan gelen yazıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına istinaden; “Dubai Uluslararası Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri”nin verileceği ve başvuru sürecinin 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edeceği iletilmektedir.

“Dubai Uluslararası Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri” çerçevesinde; Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programları (BM-Habitat) 26. Yönetim Konseyinde “Etkili Uygulama ve İzlemeye Yönelik Alınan Karar” doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai Belediyesi tarafından Habitat III Konferansı sonuç belgesi olan “Yeni Kentsel Gündem”e doğrudan atıfta bulunan aşağıdaki temalarda 10 adet ödül verilecektir.

1) Ulusal Kentleşme Politikası alanında “En İyi Uygulama Ödülü” (1 ödül)
2) Gecekondu Islahında “En İyi Katılımcı Uygulama Ödülü” (1 ödül)
3) Bilgi transferi ve muadiller arası öğrenme kapsamında “En İyi Uygulama Ödülü” (2 ödül)
   a.Kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım alanında yerel uygulamalar
   b.Yeni kentsel gündemin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin izlenmesi kapsamında özel sektör, akademi ve yerel yönetimlerin projeleri
4) Bölgesel planlama, kentsel planlama ve tasarım alanında “Özel Sektör Ödülü” (2 ödül)
5) Kent ekonomisi ve belediye finansmanı kapsamında çalışan ve kent ekonomisine sıradışı katkılar sağlamış olanlar için “Kişiler Ödülü” (2 ödül)
6) Kentsel mevzuatın  etkin uygulaması, yönetişimi ve uyumlaştırılması kapsamında “Araştırma Ödülü” (2 ödül)

Ödüller hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Söz konusu temalarda proje, işbirliği ve araştırma alanında yapılacak başvuruların doğrudan irtibat bilgileri verilen birimlere (asa.johnsson@unhabitat.org ; Tel: +254 207 624242) yapılması ve başvuru bilgisinin T.C. Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi rica olunur. 

Üyelerimize duyurulur.