2017/10 SAYILI GENELGE HK.

Sayın Üyemiz,

Tobb’dan alınan ilgili yazıda; havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 sayılı Genelge’nin 05.05.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve bahsi geçen Genelgeye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2017 linkinden ulaşabileceği bildirilmiştir.

 İlgili üyelerimize duyurulur.