INKSNA Kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Alınan Yaptırım Kararı

Sayın Üyemiz,

Tobb'dan alınan ilgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgi kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarını Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu ancak ABD yaptırımlarının sınırı aşan etkiye sahip olması nedeniyle yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.