KOBİ BİLGİ SİTESİ YENİLENDİ

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında KOBİ’lere kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmeleri ürün ve hizmet üretmeleri, desteklere erişmeleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konulara rehberlik etmek ve bilgi vermek amacı ile kurulan Kobi Bilgi Sitesi yeni hali ile KOBİ lerin hizmetine sunulmuştur.

 

Erişim için http://kobi.tobb.org.tr