A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlar.

5174 sayılı kanun doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, A.TR Dolaşım Belgeleri'nin, 01.06.2001 tarih, 24419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğine göre basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını yaparak, ihracatçımızın bu belgelere ulaşmasını sağlamakta, karşılaşılan problemleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak çözmektedir.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından öngörülen esaslar çerçevesinde, A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerini ilişkin Odalara ortak uygulamanın yapılması ve ciddi bir kayıt ve kontrol sistemi oluşturulması amacıyla TOBB, Gümrük Müsteşarlığı ve Odalar tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucunda hazırlanan "A.TR Dolaşım Belgelerinin Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar" 02.02.2009 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu "Usul ve Esaslar" 16.05.2011 tarihinde revize edilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan A.TR Dolaşım Belgelerinin Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar 

Türkiye ile Avrupa Toplluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayı için Yetkilendirilen Odaların Listesi

A.TR Dolaşım Belgesi Örneği (Basitleştirilmiş Usul)

A.TR Dolaşım Belgesi Örneği (Normal Usul)